دانلود آهنگ دومان محسن میرزازاده

دانلود آهنگ دومان محسن میرزازاده

منتشرشده در 16 خرداد 1403

متن آهنگ کرمانجی دومان از محسن میرزازاده 

آخ اله له اله له!، هوا مه آلود است…!! ♪♪| 

(اله له: حرف ندای مخاطب)

آخ اله له !! شبی سرد است. شبی پر از مه است. ♪♪|

شبی هم فریاد میزنم هوار هوار!

بیایید که من هنوز در پی اش مانده و درمانده ام. ای دوست! ای دوست! ♪♪|

آخ اله له!

بر روی سینه ام دردیست سنگین. ♪♪|

خسته ام اله له!

نگو که کوچک هستم… ♪♪|

دانلود آهنگ دومان دومان محسن میرزازاده

چیزی که میبینم نمی توانم بازگو کنم، اشک میشوند و شب سرازیر میشوند.

آی که دلم گندیده شد، فریاد، ارمان!! ♪♪|

چرا ساکتی تکانی بخور ای زبان (حرفی بزن)

آخ اله له اله له!، هوا مه آلود است…!! ♪♪|

(اله له: حرف ندای مخاطب)

آخ اله له !! شبی سرد است. شبی پر از مه است. ♪♪|

شبی هم فریاد میزنم هوار هوار!

بیایید که من هنوز در پی اش مانده و درمانده ام. ای دوست! ای دوست! ♪♪|

نظرت چیه؟

ahangiato