دانلود آهنگ تصنیف صبح است ساقیا از محمدرضا شجریان

دانلود آهنگ تصنیف صبح است ساقیا از محمدرضا شجریان

منتشرشده در 13 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ تصنیف صبح است ساقیا از محمدرضا شجریان

صبح است ساقيا، صبح است ساقيا، قدحي پرشراب کن 

صبح است ساقيا، صبح است ساقيا، قدحي پرشراب کن

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن، شتاب کن

۰*•°♫♫°•*۰

زان پيشتر که عالم فاني شود خراب

زان پيشتر که عالم فاني شود خراب

ما را جام باده گلگون خراب کن

۰*•°♫♫°•*۰

خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع کرد

خورشيد مي ز مشرق ساغر طلوع کرد

گر برگ عيش مي طلبي ترک خواب کن

۰*•°♫♫°•*۰

روزي که چرخ از گل ما کوزه هاکند

زنهار، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن

کار صواب باده پرستي است حافظا

برخيز، برخيز و عزم جزم به کار ثواب کن

نظرت چیه؟

ahangiato