دانلود آهنگ خدای آسمونها خدای کهکشونا فیلم دینامیت

دانلود آهنگ خدای آسمونها خدای کهکشونا فیلم دینامیت

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 30 فروردین 1403
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا
─|♫●♪♪♫|─
دستا بیگانه دلها توخالی
حرفا دروغ عشقها پوشالی
─|♫●♪♪♫|─
دوست دارم ها فقط یه حرفه
عمرش قد یه گوله برفه
─|♫●♪♪♫|─
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا
─|♫●♪♪♫|─
هر کسی توی دنیا صبح که شد
به شوق یه عشقی از خواب پا میشه
─|♫●♪♪♫|─
اما عشقی که امروز تا فردا
تو قلبا بمونه پیدا نمیشه
─|♫●♪♪♫|─
خدای آسمونها خدای کهکشونها
برس به داد دل عاشق ما جوونا

—–|●♫♫●|—

خدای آسمونها خدای کهکشونا فیلم دینامیت

نظرت چیه؟

ahangiato