این آهنگ کوردی، به آسمان و خدا و روزگار، گله میکنه … که آی فلک، چرا من دور از لیلا (معشوقم) هستم …