انقده خوبی که میخوام من به عشقت آلوده شم / نه نگو که نمی‌گذرم از عشقت وقتی رو مودشم / دوست دارم غیر از تو از هرکی که باشه دور بشم