تو این چند روز گذشته هر وقت قدم میزدم یکسره صدای استاد مسعود بختیاری تو گوشم بود و این آهنگ زیبا با صدای جادویی ایشون حال و هوامو عوض میکرد / کانال رضا بهرام در آهنگ ویدیو