رضا بهرام آهنگ «دل من» را با ظاهری جدید منتشر کرد. برای مشاهده ویدیو آهنگ «دل من» کلیک کنید.