برای تماشای کلیپ آهنگ بیادم نرفته در کانال هورش بند کلیک کنید.