نسخه کامل کلیپ را از کانال حامیم در آهنگ ویدیو تماشا کنید و یا روی اینجا کلیک کنید.