نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی، برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده/ کانال آرون افشار در آهنگ ویدیو