کانال اجرای خوانندگان عصر جدید

در این کانال از پلتفرم آهنگ ویدیو ما قصد داریم اجرای خوانندگان ادوار گذشته عصر جدید را بصورت یکجا تقدیم به شما علاقه مندان کنیم.

دورخط براش کلفت