دانلود آهنگ گیره نکه هرچه کس از مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ گیره نکه هرچه کس از مسعود جلیلیان

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ گیره نکه هرچه کس از مسعود جلیلیان

گیره نکه هرچی کس یه رسم روزگاره 

قسمت یسه و او دنیا دس یک بگیریم دوباره 

داخ نایده بان جرگم بی چارم کردی نازار 

خدا اراد نسازی دایم کردی عزادار 

ارای تنهایی دایم بغضم دری گریدن 

دایه هایدن و کوره رولد دری مریدن 

دایه هایدن و کوره رولد دری مریدن 

هاوارو دادو بیداد هاوارو دادو بیداد 

خور مردن مه بچو بیه و باباد 

خور بیه و باباد بچو بزگانی دیدن 

ارا ای مردن مه یسر خوشی بکیدن 

ارا ای مردن مه یسر خوشی بکیدن 

اوخی وی دادو بیداد وی دادو بیداد 

بمرم ارای تنهایی دایمه هاوارو دادو بیداد 

خور مردن مه بچو بیه و باباد 

خور بیه و باباد بچو بزگانی دیدن 

ارا ای مردن مه یسر خوشی بکیدن 

ارا ای مردن مه یسر خوشی بکیدن

نظرت چیه؟

ahangiato