دانلود آهنگ امیر بی گزند از محسن چاوشی

دانلود آهنگ امیر بی گزند از محسن چاوشی

منتشرشده در 23 خرداد 1403

متن آهنگ امیر بی گزند از محسن چاوشی 

عجب سروی عجب ماهی عجب یاقوتو مرجانی 

عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی

عجب لطف بهاری تو عجب میره شکاری تو

در آن غمزه چه داری تو به زیر لب چه میخوانی

عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی

تویی کامل منم ناقص تویی خالص منم مخلص

تویی سورو منم راقص من اسول تو معلی یی

عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی

به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد

چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی

مروّه کن دلو جان را دل تنگ پریشان را

گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی

عجب حلوای غم بی تو امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی

عجب حلوای غم بی تو امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی

نظرت چیه؟

ahangiato