دانلود آهنگ برند می شهر مه جان دلبر از ابی عالی

دانلود آهنگ برند می شهر مه جان دلبر از ابی عالی

ابی عالی

0 فالور

منتشرشده در 06 فروردین 1403

 

متن آهنگ مازندرانی برند می شهر مه جان دلبر از ابی عالی 

هر شو که ته نووشی من ته طرفدارمه ♭♩ 
تاج بشتی شنه سر من تنه سر نازمه ..
تو مسیر عاشقی به فکر پروازمه !!
ته شاه قلب منی منم تی سربازمه
هوار هوار هاکنم تی جا قرار هاکنم ته ره شی یار هاکنم ♭♩
تنه بال بیرم از شهر فرار هاکنم ..
برند می شهر مه جان دلبر !!
شهر اشوب می دل ای خل دتر
ابدی می دل اول و آخر ♭♩
می درد دل کر می دلی همسر ..
تی خاطر بومه خش خون شی شهر !!
تو دووش می می و منم ته ساغر
جان دلبر خل دتر دووش منه ور ♭♩
جان دلبر خل دتر برند می شهر ..
قلب منه دلبر جذاب من
یار چریک و پلنگی فاب من
تب شدید دارمه هاده سرانجام من ♭♩
سلسله داری والا ..
تازه عروس سر گل و ابادی طایفه داری والا ♭♩
حال تو احوال تو تتو کمه نام تو !!
دتر ایرونت باشه جان من قربان تو

ترجمه ترانه مازندرانی به فارسی 

هر شب که تو نباشی من طرفدارتم ♭♩
تاج گذاشتی سرت من به سرت مینازم ..
تو مسیر عاشقی به فکر پروازم !!
تو شاه قلب منی منم سربازتم
هوار هوار کنم باهات قرار کنم تورو یارم کنم ♭♩
دستتو بگیرم از شهر فرار کنم ..
بِرندِ شهر من دلبر جانم !!
شهر آشوب دلم ای دختر خل
ابدی من اول و آخر دلم ♭♩
درد و دل کن من همسر دلم ..
بخاطرت میشم خوش خون شهرم !!
تو مِی من باش و من ساغرت
دلبر جان دختر خل باش پیشم ♭♩
دلبر جان دختر خل بیا به شهرم ..
قلب منه دلبر جذاب من !!
یار چریک و رفیق فاب من
تب شدید دارم سرانجام منو بده ♭♩
سلسله داری والله ..
تازه عروس سر گل و ابادی طایفه داری والله !!
حال تو احوال تو تتو میکنم اسمت رو
دختر ایرانی باشه جونم به قربون تو

نظرت چیه؟

ahangiato