دانلود آهنگ ترکی مابل ماتیز به نام کالبی هپتن کیریکلارا + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ ترکی مابل ماتیز به نام کالبی هپتن کیریکلارا + ترجمه فارسی

منتشرشده در 15 خرداد 1403

متن ترانه ترکی مابل ماتیز به نام کالبی هپتن کیریکلارا

Hatalarım vardı gökten düşler yağardı 

من اشتباهاتی داشتم، رویاها از آسمون می بارید

 

Eridim eridim eridim

آب شدم، ذوب شدم، از بین رفتم

 

Fikirlerim dardı mevsimlerden bahardı

ایده های من محدود بود، از فصل ها فصل بهار بود

 

Yürüdüm yürüdüm yürüdüm

راه رفتم راه رفتم راه رفتم

 

Anormalim sandım anılarla kendimi sardım

فکر می کردم غیرعادی ام، خودم را با خاطرات احاطه کردم

 

Üşüdüm üşüdüm üşüdüm

من سردم سردم سردم شدم

 

Durdum kendimi sevdim

وایسادم و عاشق خودم شدم

 

En büyük engelken kendim

بزرگترین مانع من خودمم

 

Büyüdüm büyüdüm büyüdüm

بزرگ شدم، بزرگ شدم، بزرگ شدم

 

Ah şu dünya dursa da dönsem taşa

آه، حتی اگه این دنیا وایسه، من سنگ بشم

 

Sar sar sar ömrümü başa

بچرخون و بپیچون زندگی منو بِبر از اول

 

Yol hiç bitmiyor varsan da uzaklara

جاده هرگز تموم نمیشه حتی اگه دور باشی

 

Sor sor sor ayrılıklara

بپرس، بپرس، در مورد جدایی بپرس

 

Ruhu yaşlı çocuklara

از بچه های پیر

 

Kalbi hepten kırıklara

به کسانی که قلبشان کاملا شکسته

 

Hayallerim dardı

رویاهای من محدود بود

 

Yollar beni kendine kardı

جاده ها منو به خودشون میبردن

 

Yürüdüm yürüdüm yürüdüm

راه رفتم، راه رفتم، راه رفتم

 

Ateşlerde yandım ne duyduysam ina ndım

در آتش می سوختم، اونچه میشنیدم شنیدم باور می کردم

Hatalarım vardı gökten düşler yağardı
من اشتباهاتی داشتم، رویاها از آسمون می بارید

Eridim eridim eridim
آب شدم، ذوب شدم، از بین رفتم

Fikirlerim dardı mevsimlerden bahardı
ایده های من محدود بود، از فصل ها فصل بهار بود

Yürüdüm yürüdüm yürüdüm
راه رفتم راه رفتم راه رفتم

Anormalim sandım anılarla kendimi sardım
فکر می کردم غیرعادی ام، خودم را با خاطرات احاطه کردم

Üşüdüm üşüdüm üşüdüm
من سردم سردم سردم شدم

Durdum kendimi sevdim
وایسادم و عاشق خودم شدم

En büyük engelken kendim
بزرگترین مانع من خودمم

Büyüdüm büyüdüm büyüdüm
بزرگ شدم، بزرگ شدم، بزرگ شدم

Ah şu dünya dursa da dönsem taşa
آه، حتی اگه این دنیا وایسه، من سنگ بشم

Sar sar sar ömrümü başa
بچرخون و بپیچون زندگی منو بِبر از اول

Yol hiç bitmiyor varsan da uzaklara
جاده هرگز تموم نمیشه حتی اگه دور باشی

Sor sor sor ayrılıklara
بپرس، بپرس، در مورد جدایی بپرس

Ruhu yaşlı çocuklara
از بچه های پیر

Kalbi hepten kırıklara
به کسانی که قلبشان کاملا شکسته

Hayallerim dardı
رویاهای من محدود بود

Yollar beni kendine kardı
جاده ها منو به خودشون میبردن

Yürüdüm yürüdüm yürüdüm
راه رفتم، راه رفتم، راه رفتم

Ateşlerde yandım ne duyduysam inandım
در آتش می سوختم، اونچه میشنیدم شنیدم باور می کردم

نظرت چیه؟

ahangiato