دانلود آهنگ کاش میشد برگردیم قدیما اصلی

دانلود آهنگ کاش میشد برگردیم قدیما اصلی

منتشرشده در 23 خرداد 1403
تنگه دلم واسه کوچمون بچه محله و خونمون…
واسه وسطی و قایم موشک تو زنگای تفریح مدرسمون!
تنگه دلم واسه مهمونیا زخم تنم بعد شِیطونیا…
ذوق شکستن قلک پول نصف جهان و بریونیاش…
کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و!
کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد…
یادش بخیر چقدر قهر و دعواهامون بود کوتاه!

یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام…
یادِش بخیر چقدر بیخیال بودیم ما اون روزا!
فِکر نِمیکردم از خونمون بیایم این دور دورا
حیف چقدر قلبامون تنها مونده ریشمو دردا
سوزونده شدم از اینور مونده از اونور رونده…
کاش میشد برگردیم قدیم و کاش میشد در رفت از تقویم و!
کاش میشد واقعی این تلقین و کاش میشد…

نظرت چیه؟

ahangiato