• هنرمندان این قطعه
  • سروش فرهمند
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

کلیپ آهنگ دلم رفته - سروش فرهمند

415
تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 28 آذر 1402

کلیپ تیزر آهنگ «دلم رفته» را با صدای سروش فرهمند تماشا کنید. نسخه کامل آهنگ در باکس مربوطه قرار گرفته است.

متن آهنگ دلم رفته سروش فرهمند

ﭼﺸﻤﺎش ﻋﺠﻴﺒﻦ

ﻳﻪ ﺣﺮﻓﻰ ﺗﻮﺷﻮن

اﻧﮕﺎری ﻧﺸﺴﺘﻪ

دﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻫﺎش

ﺻﺎف و ﻳﻪ دﺳﺘﻪ

از اون ﺣﺴﺎ ﻛﻪ ﺗﻬﺶ

ﻛﺎر ﻣﻴﺪه دﺳﺘﺖ

ﺻﺒﺮ ﻛﻦ ﻳﻪ ﻟﺤﻈﻪ

ﭼﺮا اﺳﻤﺶ ﻣﻴﺎدﻗﻠﺒﻢ ﻣﻴﻠﺮزه

ای وای ای وای ای واﻳﻰ ای واﻳﻰ از دﺳﺘﺶ

ﻧﻤﻴﺰاره ﺑﺮم ﻫﻴﭻ ﺟﻮره ﺳﻤﺘﺶ

ای وای وای دﻟﻢ رﻓﺘﻪ

ﺑﺎورش ﺳﺨﺘﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮده

ﻣﻦ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺷﻢ وﻟﻰ اون ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ

ﭼﻮن ﻧﻤﻴﮕﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻴﻠﻰ

ای وای

اﻳﻦ ﺣﺴﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﻬﺖ دﻟﻴﻪ

ﺧﻴﻠﻰ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻴﻪ واﺳﻪ زدﻧﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎی دﻟﻢ وﻗﺘﻰ

ﻃﺮف ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮﺷﮕﻠﻴﻪ

ﺗﻮی ﺟﻤع ﺗﻮ ﻳﻪ

ﺳﺘﺎره ﺗﻮ ﻧﻮر ﻛﻢ

ﻣﻨﻮ ﻣﻴﺒﺮی ﺗﻮ دل ﺷﺐ

ﻳﻪ ﭼﻰ ﻣﻴﮕﻰ در ﮔﻮش ﻣﻦ

ای وای وای دﻟﻢ رﻓﺘﻪ

ﺑﺎورش ﺳﺨﺘﻪ ﻗﻠﺒﻪ ﮔﻴﺮ ﻛﺮده

ﻣﻦ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ ﻓﻜﺮﺷﻢ وﻟﻰ اون ﻧﻤﻴﻔﻬﻤﻪ

ﭼﻮن ﻧﻤﻴﮕﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺳﺨﺘﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻴﻠﻰ

نظرت چیه؟

@fan_soroosh125 2 ماه پیش

عشقم جانم همینجوری ادامه بده😘 البته بگما به خاطر این دلبری های شما من خودم چندین بار کارم به بیمارستان و سروم کشیده شده😅 ولی اشکالی نداره من جونمم به پات میریزم🥲

@fan_soroosh125 3 ماه پیش

عالی بودی دورت بگردم من 🧡🥹😘😘😘

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato