• هنرمندان این قطعه
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

نوازندگی فرح فرسی - چهار مضراب دود عود

381
381
فرح فرسی

فرح فرسی

2 دنبال کننده

در این ویدیو نوازندگی دود عود چهار مضراب را با هنر خانم فرح فرسی تماشا کنید.

خبر: در روزهای گذشته در فضای مجازی نام خانم فرح فرسی یا به اشتباه فرح فارسی زیاد شنیده می شود و یکی از کارهای ایشان که مربوط به چند ماه پیش است بولد شده است. در کانال فرح فرسی در پلتفرم آهنگ ویدیو می توانید تمام کارهای ایشان را تماشا کنید.

نمایش بیشتر

از همین کانال

از همین دسته بندی