• هنرمندان این قطعه
  • امیر لیام / دانیال ایمانی
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

کلیپ تیزر آهنگ سم - امیر لیام و دانیال ایمانی

264
منتشرشده در 10 دی 1402

تیزر آهنگ «سم» را با صدای امیر لیام و دانیال ایمانی تماشا کنید.

متن آهنگ سم امیر لیام و دانیال ایمانی

ﺑﺴﻪ ﺑﻴﺨﺎﺑﻰ

ﺷﻮﻳﻠﻪ ﺗﻜﺮاری ﺧﺪاﻳﻰ ﺣﺎل ﻣﻦ از ﺳﺮ ﻛﺎﻓﺮﻳﺶ ﻧﺪاﻧﻰ

دورﻳﺖ ارام ﺟﻮری ﺳﻤﻪ

ﻫﻰ دادوﻗﺎل ﻫﻢ ﻫﻢ

اﮔﺮ دﻳﺪی ﻛﺎر و ﺑﺎﻟﺖ ﻟﻨﮕﻪ

ﻣﺸﻜﻞ و دل ﺧﻮدت ﺳﻨﮕﻪ

و ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻴﻤﻪ دﭼﺎر

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato