• هنرمندان این قطعه
  • ترانه و ملودی: اشکان عرب

کلیپ آهنگ افغانی گمش کو - اشکان عرب

100
منتشرشده در 15 دی 1402

کلیپ آهنگ بسیار زیبای اشکان عرب، خواننده افغانستانی بنام «گمش کو» را تماشا کنید.

متن آهنگ گمش کو اشکان عرب

ب ﻏﻴﺮ ﺧﻮدت اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﮔﻴﺘﻰ ﮔﻤﺶ ﻛﻮ

ﻧﺒﺎﺷﻰ دل دﻳﻮاﻧﻢ ﻣﻴﻤﻴﺮه ﮔﻤﺶ کو

ﺳﺮم ﻛﻪ از ﺟﻮر زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮاﻳﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ دﻟﮕﻴﺮه ﮔﻤﺶ ﻛﻮ

ب ﻏﻴﺮ ﺧﻮدت اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﮔﻴﺘﻰ ﮔﻤﺶ ﻛﻮ

ﻧﺒﺎﺷﻰ دل دﻳﻮاﻧﻢ ﻣﻴﻤﻴﺮه ﮔﻤﺶ ﻛﻮ

ﺳﺮم ﻛﻪ از ﺟﻮر زﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮاﻳﻢ ﺑﻰ ﺗﻮ دﻟﮕﻴﺮه ﮔﻤﺶ ﻛﻮ

ﻧﺮو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺮف ﻧﺮو ﻛﻞ ﻣﺮدم

ﻧﺮو از ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﺎن از ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ

ﻗﺴﻢ ﺑﺮوی ﻣﺎﻫﺖ ﻧﺮو

نظرت چیه؟

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato