امیر رمضانی

امیر رمضانی

امیر رمضانی خواننده کرد زبان کرمانشاهی است که چند کار جذاب تاکنون منتشر کرده است. جدیدترین آهنگ امیر رمضانی با همکاری مسعود جهانی منتشر شد که با استقبال خوبی هم مواجه شد.

توجه: این کانال توسط یکی از هوادران امیر رمضانی ایجاد شده است.

همه موزیک ویدیو آهنگ ویدیو کوتاه

جدیدترین ویدیوها

موزیک ویدیو بمب ساعتی - امیر رمضانی
4:21
232 بازدید
امیر رمضانی
9 ماه پیش
امیر رمضانی - یاغی
1:26
704 بازدید
امیر رمضانی
11 ماه پیش

ویدیوهای کوتاه

محبوبترین ویدیوها

امیر رمضانی - یاغی
1:26
704 بازدید
امیر رمضانی
8 ماه پیش
موزیک ویدیو بمب ساعتی - امیر رمضانی
4:21
232 بازدید
امیر رمضانی
8 ماه پیش

آهنگ گوش کنید

موزیک ویدیو بمب ساعتی - امیر رمضانی

امیر رمضانی

امیر رمضانی - یاغی

امیر رمضانی

ahangiato