هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

هادی بیرانوند یکی از خوانندگان جوان استان لرستان است که صدای خوبی دارد و معمولا در جشن های عروسی این دیار خوانندگی می کند.

توجه: این کانال توسط یکی از هوادران هادی بیرانوند ایجاد شده است.

همه موزیک ویدیو آهنگ ویدیو کوتاه

جدیدترین ویدیوها

آهنگ نازی و نازاری - هادی بیرانوند
3:09
408 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش
آهنگ بریز ساقی - هادی بیرانوند
1:51
299 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش
آهنگ رنگینکم - هادی بیرانوند
2:20
326 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش
اجرای هادی بیرانوند در جشن عروسی لری
5:36
470 بازدید
هادی بیرانوند
11 ماه پیش
توریا توریا - هادی بیرانوند
2:58
1503 بازدید
هادی بیرانوند
1 سال پیش
موزیک ویدیو لری جشن عروسی - هادی بیرانوند
4:02
1966 بازدید
هادی بیرانوند
1 سال پیش
موزیک ویدیو لری – هادی بیرانوند
2:14
613 بازدید
هادی بیرانوند
2 سال پیش

ویدیوهای کوتاه

محبوبترین ویدیوها

موزیک ویدیو لری جشن عروسی - هادی بیرانوند
4:02
1966 بازدید
هادی بیرانوند
11 ماه پیش
توریا توریا - هادی بیرانوند
2:58
1503 بازدید
هادی بیرانوند
11 ماه پیش
موزیک ویدیو لری – هادی بیرانوند
2:14
613 بازدید
هادی بیرانوند
11 ماه پیش
اجرای هادی بیرانوند در جشن عروسی لری
5:36
470 بازدید
هادی بیرانوند
11 ماه پیش
آهنگ نازی و نازاری - هادی بیرانوند
3:09
408 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش
آهنگ رنگینکم - هادی بیرانوند
2:20
326 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش
آهنگ بریز ساقی - هادی بیرانوند
1:51
299 بازدید
هادی بیرانوند
5 ماه پیش

آهنگ گوش کنید

موزیک ویدیو لری – هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

اجرای هادی بیرانوند در جشن عروسی لری

هادی بیرانوند

آهنگ رنگینکم - هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

توریا توریا - هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

آهنگ نازی و نازاری - هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

آهنگ بریز ساقی - هادی بیرانوند

هادی بیرانوند

ahangiato