گروه پالت

گروه پالت

Pallett Band is the alternative voice of Iran’s current generation; a mix of contemporary and classical Persian poetry; a dialog between today’s social issues and their cultural heritage. All of these elements combined, create the colorful world of Pallett. The band is comprised of three classically trained musicians who are not bound by the conventional principles of their musical background, utilizing modern and contemporary motifs in their music.

گروه پالت صدای جایگزین نسل کنونی ایران است. ترکیبی از شعر معاصر و کلاسیک فارسی؛ گفتگوی بین مسائل اجتماعی امروز و میراث فرهنگی آنها. همه این عناصر در کنار هم، دنیای رنگارنگ پالت را ایجاد می کنند. این گروه متشکل از سه نوازنده آموزش دیده کلاسیک است که به اصول متعارف پیشینه موسیقی خود پایبند نیستند و از موتیف های مدرن و امروزی در موسیقی خود استفاده می کنند.

توجه: این کانال توسط یکی از هوادران گروه پالت ایجاد شده است.

همه موزیک ویدیو آهنگ ویدیو کوتاه

جدیدترین ویدیوها

نصف النهار مبدا - گروه پالت
5:21
153 بازدید
گروه پالت
7 ماه پیش
خونه مادر بزرگه - گروه پالت
5:36
1279 بازدید
گروه پالت
11 ماه پیش

ویدیوهای کوتاه

محبوبترین ویدیوها

خونه مادر بزرگه - گروه پالت
5:36
1279 بازدید
گروه پالت
8 ماه پیش
نصف النهار مبدا - گروه پالت
5:21
153 بازدید
گروه پالت
7 ماه پیش

آهنگ گوش کنید

نصف النهار مبدا - گروه پالت

گروه پالت

خونه مادر بزرگه - گروه پالت

گروه پالت

ahangiato