• هنرمندان این قطعه

موزیک ویدیو حمید صفت - لت

149
تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 08 خرداد 1403

موزیک ویدیو لت یکی دیگه از کارهای حمید صفت هست که با مفهوم اجتماعی منتشر شده است. 

متن آهنگ حمید صفت نام لت

من خودمو زدم من خودمو زدم

که اگه نمیزدم باید عالمو میزدم

خودمو زدن ناموسمو زدن

طفل بچه ی ناز آروممو زدن

من کجام که همه گشنه ها بلدن

سیرنشن خود همون گشنه ها میدرن همو

پ کجام که همه خوشگلا ببرن.واسه لقمه نشدن سک و صورتو میزنن با تیزی

تو بلد تو پر رو باش و غلط

میدن دست یه بچه تا ته کنه تو کله ت از عقب

فرداش فیلما تو محل

دست به دسته بد کردن تو پتت آبو

خوب بودی خراب شدی

بیرونی ولی از الان برو کف شهر حبس ابد

این بدن ساخت جنوب شهره

میتونی توهم بنویسی قصه ازم بنویس

من خودمو زدم من خودمو زدم

که اگه نمیزدم باید عالمو میزدم

خودمو زدن ناموسمو زدن

طفل بچه ی ناز آروممو زدن

زدنم کاش باز میزدنم

کاش میرفت این کارد تا ته توی بدنم

خودمو زدم باورمو زدم

کردم تو بغلم من برادرمو زدم

 

نمیخوام من مث شما باشم

نمیخوام بذارم پامو روی گلو کسی راحت

که بدم لم یه گوشه ای راحا

بشینم جون تک تک رفیقامو بگیرم با چی

پخت شیشه و دوا و عمل که تهش

بگی همش بشه این پولا واسه من

عطش برج غولای بالای شهر

نمیخوام بکشم از زیر پای داداشم

نمیخوام میخوام از این زنجیر جداشم

برم جنوب شهر با غروب تلخ

نمی خوام نمیخوام واسه ناموسم قفس بشم

احساس قبل قضاوت

برو بیرون بکش جلو شراره های آتش

ازش بساز با پول برده نکنه خروج

از عقده ی قبیله کم بکنیم خاک از

تو میخوای بشی گرگ بگن خوردی لاشخور

همه رو تو جنگل ولی عاشق برگم

با دلی نازک بزرگ اصن بگو نحیف هیکل

من میخوام رشد نه ادامه ی کانون در انتظار بلوغ ۱۸

نه بالا نه پایین میخوان فقط رفیقامو بی شک

من خودمو زدم من خودمو زدم

که اگه نمیزدم باید عالمو میزدم

خودمو زدن ناموسمو زدن

طفل بچه ی ناز آروممو زدن

زدنم کاش بازم میزدنم

کاش میرفت این کارد تا ته توی بدنم

خودمو زدم باورمو زدم کردم تو بغلم برادرمو زدم

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato