• هنرمندان این قطعه
  • یوسف زمانی

اجرای زنده آهنگ پریزاد - یوسف زمانی

80
80
یوسف زمانی

یوسف زمانی

3 دنبال کننده

یوسف زمانی در استوری اینستاگرام خود قطعه زنده آهنگ پریزاد را منتشر کرد و نوشت:

بزودی در کنار هم پریزاد را فریاد می زنیم.

نمایش بیشتر

از همین کانال

از همین دسته بندی