• هنرمندان این قطعه

لیریک ویدیو Selena Gomez - Love On

62
منتشرشده در 04 خرداد 1403

لیریک ویدیو سلنا گومز بنام Love On را تماشا کنید.

متن ترانه Selena Gomez - Love On

[Intro]

Qu'est-ce que je vais te nommer?
قراره اسمت رو چی بذارم؟
Je vais te nommer
L'amour
اسمت رو میذارم عشق
L'amour tendre
یک عشق لطیف

[Chorus]
Wait 'til I turn my love on
صبر کن تا عاشق بشم
Wait 'til, wait 'til
صبر کن صبر کن
Wait 'til I turn my love on
صبر کن تا عاشق بشم
I'm no cheap thrill
من یه لذت ارزون نیستم
I'm a rollercoaster ride, baby, jump on
من یه سواری ترن هوایی ام، عزیزم بپر بالا
Come on, come on
بیا بیا
'Cause baby if you can't tell
You're what I wanna love on
چون عزیزم، اگه تاحالا نفهمیدی، تو چیزی هستی که من میخوام عاشقش بشم

[Verse 1]
This doesn't have to be
Some sort of mathematical equation
این لازم نیست یه معادله ریاضی باشه
Slip off your jeans, slide in the sheets
شلوارت رو در بیار و بیا زیر پتو
Screaming "yes" in quotations
و فریاد بزن آره
Clock in, baby, get to work
عزیزم برو سر کار
Night shift, but with all the perks
شیفت شب، ولی با تمام مزایا
Timestamping when you fell in love
وقتی عاشق میشی زمان وایمیسه
Time can't mеss with us
زمان با ما شوخی نداره

[Pre-Chorus]
Ooh, if you think about falling
اوه اگه به فکر عاشق شدنی
Got you covered like garmеnts
مثل لباس تورو پوشوندم
Ooh, I deserve an applause for
Keeping you up late 'til you can't see straight, just wait, woo
اوه من برای اینکه تا دیروقت بیدار نگهت داشتم تا جایی که نتونی چیزی ببینی نیاز به تشویق دارم

[Chorus]
Wait 'til I turn my love on
Wait 'til, wait 'til
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
I'm no cheap thrill
I'm a rollercoaster ride, baby, jump on
Come on, come on
'Cause, baby, if you can't tell (Baby, if you can't tell)
You're what I wanna love on, oh
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
Wait 'til, wait 'til
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
You'll get your thrill
Just promise you'll be patient with the outcome
Oh, come on
'Cause, baby, if you can't tell (Baby, if you can't tell)
You're what I wanna love on, oh

[Verse 2]
Why are we conversing over this steak tartare
چرا داریم درمورد این استیک حرف میزنیم؟
When we could be somewhere other than here
وقتی میتونیم جای دیگه ای جز اینجا باشیم
Making out in the back of a car?
پشت ماشین عشق بازی کنیم
Or in the back of a bar
یا پشت یه بار
Or we could make a memoir, yeah
یا میتونیم خاطره بسازیم
On the back wall of the last stall
پشت دیوار
In the bathroom at The Bazaar
توی دستشویی، توی بازار

[Pre-Chorus]
Ooh, if you think about falling
Got you covered like garments (Garments)
Ooh, I deserve an applause for
Keeping you up late 'til you can't see straight, just wait, woo

[Chorus]
Wait 'til I turn my love on
Wait 'til, wait 'til
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
I'm no cheap thrill
I'm a rollercoaster ride, baby, jump on
Come on, come on
'Cause, baby, if you can't tell (Baby, if you can't tell)
You're what I wanna love on, oh
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
Wait 'til, wait 'til
Wait 'til I turn my love on (Wait 'til I turn my love on)
You'll get your thrill
Just promise you'll be patient with the outcome
Oh, come on
'Cause, baby, if you can't tell (Baby, if you can't tell)
You're what I wanna love on, oh

[Outro]
Wait 'til I, oh, yeah
Wait 'til I, oh, yeah
Baby, if you can't tell
You're what I wanna love on, oh

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato