دانلود آهنگ آسمان بر دلم سنگ غم زده ای سرنوشت مرا رنگ غم زده ای

دانلود آهنگ آسمان بر دلم سنگ غم زده ای سرنوشت مرا رنگ غم زده ای

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 02 تیر 1403
آسمان آسمان خسته شد دل من!
از تو جز غم دل شد چه حاصل من…
آسمان بر دلم سنگ غم زده ای!
سرنوشت مرا رنگ غم زده ای…
در شبان سیاه من کوچه را ده ستاره ای…
کو نگاهی که در دلم برفروزد شراره ای!
من غروب خزانم غم نشسته به جانم…
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام

آسمان آسمان خسته شد دل من…
از تو جز غم دل شد چه حاصل من!
آسمان بر دلم سنگ غم زده ای…
سرنوشت مرا رنگ غم زده ای…
در شبان سیاه من کوچه را ده ستاره ای!
کو نگاهی که در دلم برفروزد شراره ای…
من غروب خزانم غم نشسته به جانم
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام…
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام!

نظرت چیه؟

ahangiato