دانلود آهنگ ترکی گوون یوریی به نام ایی می بویله + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ ترکی گوون یوریی به نام ایی می بویله + ترجمه فارسی

منتشرشده در 06 تیر 1403
Nasıl olur da
چطور شد که ؟

Bana böyle birden bire değiştin
خیلی ناگهانی برای من عوض شدی تغییر کردی

Acıtır mı söyle?
به من بگو، درد داره؟

Şimdi senden sezsiz sezsiz gidişim?
حالا بدون صدا و بی اطلاع تورو ترک میکنم

Arkandan davul zurna çalıp oynayalım.
بیا پشت سرت ساز و دُهُل و سرنا بزنم و برقصم

Bütün alem duysun ben artık Aşka tövbekarım
بذار همه دنیاو عالم بشنوه که من از عشق توبه کردم

Bir daha Aşk mı asla tövbe
توبه اگه یه بار دیگه عاشق بشم

İnanmam iki tatlı söze
دیگه دوتا کلمه ی شیرین و باور نمیکنم

Kalbimin yarısı kaldı sende
نصفه قلبم پیش تو موند

Söyle iyimi böyle ?
بگو اینجوری خوبه ؟

نظرت چیه؟

ahangiato