دانلود ریمیکس آهنگ حرفی بزن سکوت نکن رامین تجنگی

دانلود ریمیکس آهنگ حرفی بزن سکوت نکن رامین تجنگی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 29 اردیبهشت 1403
ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰن ﺳﻜﻮت ﻧﻜﻦ ﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﮕﻢ ﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ

آﺧﻪ ﭘﺮ دردم ﻣﻦ راﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﻛﺮدم…

نظرت چیه؟

ahangiato