آهنگ جدید رگ و ریشه از ستار مهرداد و ایلیا

آهنگ جدید رگ و ریشه از ستار مهرداد و ایلیا

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 22 خرداد 1403
امید و شک بارون و برف

میخوام برم کردم ساکمو جمع

گونه ها تر شهرم پر ستم

شاید پیدا کردم یجا بهتر

دله حرفشو زد میره محکم

سبقت روی خط ممتد

نظرت چیه؟

ahangiato