الله اکبر سیسا ایرانی حمید صفت ریمیکس

الله اکبر سیسا ایرانی حمید صفت ریمیکس

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 07 خرداد 1403

متن آهنگ الله اکبر سیسا ایرانی حمید صفت

الله الله الله 

الله الله الله

ریمیکس بای ام کافی

چشا میزنه دو دو

حالتا کتامینی

پاها پلاتینه

بدنا بتادینی
با لخته خونا

بسته میشه راه بینی

حاجیتون چیریکه

که تو گردنش پلاکی نی
بچه شمال

هواخواهم کرمنجای قوچان

برسی گیلان دولت

قطعه ورودی لوشان
دنبال آمار

آدرس کروکی که کجام

چون دیگه غولم

پوله در میاد خونه تو جام
یه زمان تو پارک بودم

تو زمین بسکت

الان واهس حق فیت

میخوره زمین دست چک
خواستی بیای سمتم

به سرت کلاه کسکت

چون این طرفا نی

حاجی جا گوزیدن از شت
سیبیل تر از بانی

پشت کمرا زنجانی چی ؟

سیسا ایرانی

کون لق هرکی پا نی
میدوزم کاچیرانی

الله الله الله

رایم چیدم ماشین گانی

الله الله الله

خشبا عوض کن

الله الله الله

حرفا مث گوله ان

الله الله الله

الله الله الله الله اکبر
خشابو خالی میکنم

الله الله الله

فقط با خوندن

الله الله الله

لا اله الا الله

لا اله الا الله

الله الله الله

لا اله الا الله

لا اله الا الله

لا اله الا الله

لا اله الا الله

بعد اعلام جنگ بخونید نماز وحشت
برسم پشت خاکریزتون فقط اشهد

این تجاوز رپی بعد ضد حمله ات
خودکار زیر گلو رو سینس سر رپرا

الله اکبر

الله اکبر

الله اکبر

الله اکبر

بلاخره یه جا میبینم تو رو دلاور
همون روز میرسی درجه رفیع شهادت

هی نگرد تو حرف خودت و ما پی یه شباهت
که وقتی پاشیم ا روت میگیرم غسل جنایت

نماز میتتو میخونیم به جماعت
خودم وایسادم جلو کل تیم بسته به قامت

تف تو رپی که حقیقتشو لاشیا کنن تلاوت
کسادی بازار شرف و صداقت

انگار لا تن فروشا افتادیم پی پرده بکارت
صدا نامردا بلند اگه مردا کنن نجابت

اینه حکایت با خنده یا زور
زدو بند میکنه بهت اماله اش

بودنم دلی به خاک و خون بکشم بشم گلی

من صادقم ولی نه پی هدایت

بلا به دور حالا حلال میکنی یا شکایت

خشاب عوض کن

حرفا مثل گلوله ان

حرفا مثل گلوله ان

خشابو خالی میکنم

فقط با خوندن

حرفا مثل گلوله ان

حرفا مثل گلوله ان

خشابو خالی میکنم

فقط با خوندن

الله الله الله

الله الله الله الله اکبر
مث حماس پی حماثه

میزنیمت به شرط چی یه چی بگو بماسه
بسه لاشی میخوابی کف صندوق بکنیم

زدو بندو رخاتون این کاره نی چی خوردین آب گندم
جهت اطلاع قایم شی پشت ***باز

میکشمتون بیرون عین شورت جنده ها
تو کونو بنداز تو تله بیا وسط سیبیل

ما میاییم هرجا طعمه صورتا چفیه پیچ غریبه نی
زندگی یه جوری غریبانه اس

که منم اعضام شدن دیگه بنی آدم
بگیر لا در سینه که خاکریزه همه حقیقتا

لا اله الا الله

شهر شلوغ قورباغه ها هم همه ابو عطا

لا اله الا الله
به لطف ندیده ها خوشن خاک میشن

به ما باشه هر روز رو یه تشک
پس چی ما راه کونده ی کف آسی

ن کس و شعر تر ا رپ فارسی
نمیخوام بشینم بیرونم نمیذارن

حمید اینا خاطرات دیروز یادم نی من
بگین شما این پسر کی بود

میگفت کارم سنگینه صحبتای کیلو
ا اینا که تله ان نقطه فاز غلط

لات کوچه خالی چهارتا کس و کلک
اون که دیده باشی بارا میاد کاروانی

جنس تورو میده میره فقط بایگانی
نزدیک ممکنم نیستن به کله اصا

آدما کس میگن نود و نه درصد
البته داره تبعاتی طرف ما گرون فرق طبقاتی

خوبا با ما میچینین چون کارا میشه با تیم
تهشم راضی میرن عین شوخی نداریم تا دیگه بحث پوله
میدونن حاجیت سیر نمیشه با هله هولی

اهل حالیم بفرما اگه کالی

الله الله الله

حرفا مثل گلوله ان

الله الله الله

حرفا مثل گلوله ان

الله اکبر

حرفا مثل گلوله ان

خشابو خالی میکنم

الله اکبر

خشابو خالی میکنم

فقط با خوندن

الله الله الله

حرفا مثل گلوله ان

الله الله الله

حرفا مثل گلوله ان

لا اله الا الله

حرفا مثل گلوله ان

لا اله الا الله

حرفا مثل گلوله ان

خشابو خالی میکنم

فقط با خوندن

خاله زنکه. به درک که
چی میگه. شیره ولی فلکه
میزنه زنگ و چیزی که میخوره ترکه
حاشیه خرکه
میخواد بیاد بالا ولی جای ما تو فلکه
بچه صادقیه؟ نه
ما از دنیا میکشیم و چیزی که میکشه سرکه
دولتا عنکبوت، رسانه شبکه
بپا نخوری تو گول نمک برنامه کلکه
که میخوره به بیراهه نمیرسی
با اینکه چیزی که میکشه اسم بشریته
که اونم یدکه
تو ذهن ملکه
شده آرزو. تلاش (طلاش) نباشه مثل آرد بی الکه
هستی طلبه؟ بیا قمقمه (قم قمه) یادت نره
اینجا دهنا خشک میشن با نور جمجمه
میگه روشنفکره ولی قمپزه
گوش بکن ببین چی میگیم
فکر نکن فقط بوم بومه
دو منظورست فسفر مغزت میسوزه
مناسب دوردوره
میگن دور و ورم خل پره
چی شنیدی از من؟
گفتن ما به سینه میدیم جرعت؟ عمراً
هست این یه سیلی محکم
دشمن؟ تیم زیقیا
پیر بی ریا
مینویسی؟ جزوه است، پووه

قلمم تاریخ و رقم زد بگو بازی کن از اول
بدون ترسی نداره واسه بازیکن بعد عقب
من هستم تو بهترین و بدترین روزای بد
سرد ترین روزای سخت و چاه نفت
ایران تو خاصترین روزامه زرد
بهترین بودن برای کمترین پولای سبز
تو راه غرب نابغم اما یه ناخدام که پشت قایقم
مهر ثابتم قفل تابشم متضادتم قول به کار من
متجاوزمو متقابلم
اولین لو تو رپ فارسو متداومم
یه پازلم که ساخته شم تو باکشم
میرینه اعصابو میزنم انگار عضو غایبم
شیفته مشته بازتم نمیخوام جغد جاده شم
یا که دست بذارم رو درداتو مشت مال بدم
پرتغال فروش نیستم که بهت پرتغال بدم
بگم دو سه تن بزن بشین پشت وانتم
یا که زور نمیزنم شونه هام پر ستاره شن
با رپ تو عمق رابتم
شیش جفته تاسم حتی اوجه واژه رفتم
ازم مثل مبصرا بترس دنبالم تو پوسترا بگرد
دست رو رخت داغ منو تخم داغه من
عقابا غالبا تو سایه ان
تو منتهای دشتو پشت باغ وحش
مثل یه ماشین پر شتابو پا به تخت
از همه متقاضه تر

الله الله الله

الله الله الله

الله اکبر

الله اکبر

الله الله الله

الله الله الله

لا اله الا الله

لا اله الا الله

ایران ایران ایران خون و مرگ و عصیان خون و مرگو عصیان

دهنتو همتون رو گاییدم

راه اولش سخته و آشخوری داره
ماها شیکار کردیم، شما لاشخورید آره

کی میتونست بره جلو بهتر از من
اینا که اسم بردی همه مثِ پسرمن
ببینم اینا زمان شروع ما کجا بودن؟
حالا تیکه میندازن واسه ما شاه غلام شدن

ما یه شعر میگیم قد صد تا مانیفست میشه

تو روشنفکری مث شعبان جعفری

نظرت چیه؟

ahangiato