دانلود آهنگ آذری آقشین فاتح به نام باغلیام + ترجمه فارسی

دانلود آهنگ آذری آقشین فاتح به نام باغلیام + ترجمه فارسی

منتشرشده در 16 خرداد 1403
Man ela ağlıyorum tesvir Eyliyor yaqışı

من جوری گریه میکنم که انگار داره بارون میاد

 

dünya bir xalçe olsa sen de kalçanın nakışı

اگه دنیا یه قالی باشه تو نقش های اون قالی هستی

 

beni uyandıran budur indi Özge’nin bakışı

نگاه غریبه ،این چیزیه که منو میسوزونه

 

Eleyir Her Gece xidmat qara Gözler ve senin

هرشب به چشمای سیاهت خدمت میکنه

 

Baqliyam baqliyam

وابسته ام وابسته ام

 

baqliyam ey guzal afat gara gozlariva sanin

ای افت جانم من به چشمای سیاهت وابسته ام

 

Sena biganalarin halini yaman ustayiram

دلم میخواد الان حال وضعیت اسفناک بیگاناها رو بدونی

 

Xatrivi ey güzalim men har zaman isteyaram

ای زیبا تو همیشه برام عزیز و محترم بودی

 

Men olarkan da azrayilda aman istiyaram

من موقع مرگ هم از عزرائیل هم اَمون میخوام

 

Elaram janimi amanat gara guzlariva sanin

من جونمو به چشمای تو امانت میدم

 

Bü mahabat oqad sana gurmusam sitami

من تو این محبت بهت ستم دیدم

 

Hiç Kime rava bilmiyorum çektiğim bü gami

راضی نمیشم این غمی که من کشیدم کسی دیگه ایی بکشه

 

Ela Bir Günasdiki yandılar bütün alemi

یه خورشیدی که تموم دنیا رو میسوزونه

 

kibriyonu Bulut da elbet qara gözlerve senin

البته که مژه هات برا چشمای سیاهت مثل ابرِ

 

Vosalin bağrına gözyaşımla bulaq çekerim

از اشک چشمم برای باغ وصال یه چشمه میکشم

 

Sen gelen yollara olsa zulmet Çıra çekerim

حتی اگه راه تو تاریک و ظلمات باشه چراغ میکشم

 

Özüm özenlerime gözlerine daq çekerim

خودم با دست خودم به چشمات کوه میکشم

 

Man guymaram Çöke Hasret gara gözle riva senin

من نمیزارم رو چشای سیاهت غم و حسرت بشینه

Man ela ağlıyorum tesvir Eyliyor yaqışı
من جوری گریه میکنم که انگار داره بارون میاد

dünya bir xalçe olsa sen de kalçanın nakışı
اگه دنیا یه قالی باشه تو نقش های اون قالی هستی

beni uyandıran budur indi Özge’nin bakışı
نگاه غریبه ،این چیزیه که منو میسوزونه

Eleyir Her Gece xidmat qara Gözler ve senin
هرشب به چشمای سیاهت خدمت میکنه

Baqliyam baqliyam
وابسته ام وابسته ام

baqliyam ey guzal afat gara gozlariva sanin
ای افت جانم من به چشمای سیاهت وابسته ام

Sena biganalarin halini yaman ustayiram
دلم میخواد الان حال وضعیت اسفناک بیگاناها رو بدونی

Xatrivi ey güzalim men har zaman isteyaram
ای زیبا تو همیشه برام عزیز و محترم بودی

Men olarkan da azrayilda aman istiyaram
من موقع مرگ هم از عزرائیل هم اَمون میخوام

Elaram janimi amanat gara guzlariva sanin
من جونمو به چشمای تو امانت میدم

Bü mahabat oqad sana gurmusam sitami
من تو این محبت بهت ستم دیدم

Hiç Kime rava bilmiyorum çektiğim bü gami
راضی نمیشم این غمی که من کشیدم کسی دیگه ایی بکشه

Ela Bir Günasdiki yandılar bütün alemi
یه خورشیدی که تموم دنیا رو میسوزونه

kibriyonu Bulut da elbet qara gözlerve senin
البته که مژه هات برا چشمای سیاهت مثل ابرِ

Vosalin bağrına gözyaşımla bulaq çekerim
از اشک چشمم برای باغ وصال یه چشمه میکشم

Sen gelen yollara olsa zulmet Çıra çekerim
حتی اگه راه تو تاریک و ظلمات باشه چراغ میکشم

Özüm özenlerime gözlerine daq çekerim
خودم با دست خودم به چشمات کوه میکشم

Man guymaram Çöke Hasret gara gözleriva senin
من نمیزارم رو چشای سیاهت غم و حسرت بشینه

نظرت چیه؟

ahangiato