دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام آدم برفی

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام آدم برفی

منتشرشده در 06 اردیبهشت 1403
هی تماس و هی تماس پشت تماس رد تماس و التماس و التماس

آیم کافر زانی کی خداس و کو زانی چه طلاس

نایدو و بان عکسم نیوسن انا الیه راجعون

کاری کم اسممان بای و جای لیلی و مجنون

دانلود آهنگ فرهاد جهانگیری به نام آدم برفی

نظرت چیه؟

ahangiato