دانلود آهنگ سیه پوشیامه از محمد امین غلامیاری

دانلود آهنگ سیه پوشیامه از محمد امین غلامیاری

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ سیه پوشیامه از محمد امین غلامیاری

سیه پوش یامه / گریه و زاریمه 

سیه پوش یامه / گریه و زاریمه 

من ارای باوم / گریه و زاریمه 

هی رو هی وای / هی رو هی وای 

باوای دل سوزو / بی قل و قه شم 

باوای دل سوزو / بی قل و قه شم 

جه نگی دل اوا / شی اکه م تو سه م 

هی رو هی وای / هی رو هی وای 

شه رت بو له داخت / ترکی دونیا که م 

شه رت بو له داخت / ترکی دونیا که م 

که شکول هل گرم / مولا مولا که م 

هی رو هی وای / هی رو هی وای 

شه رت بو له داخت / هرگز ناخه نم 

به رگی ئازیه تی / له ور نا که نه م 

هی رو هی وای / هی رو هی وا

نظرت چیه؟

ahangiato