دانلود ریمیکس گفتم بمون قبول قبول مهدی احمدوند

دانلود ریمیکس گفتم بمون قبول قبول مهدی احمدوند

منتشرشده در 24 اردیبهشت 1403

 

ریمیکس آهنگ گفتم بمون قبول قبول اب مهدی احمدوند را گوش کنید. 

متن آهنگ 

ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻤﻮن ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻮل ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻤﻮن ﻧﻤﻮﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﺪ! 
ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﻋﺸﻘﻮ از رو ﺷﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳِ ﻣﻦ ﭘﺮوﻧﺪ..

ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺖ دواﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻪ ﻫﺮ ﺷﺒﻢ دﻋﻮاﺳﺖ…
ﻫﺰار ﺷﺒﻮ ﺧﻴﺎل ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﻳﻜﻰ از اون ﺷﺒﺎﺳﺖ!

نظرت چیه؟

ahangiato