دانلود آهنگ خداحافظی از محمد محرمی

دانلود آهنگ خداحافظی از محمد محرمی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 21 اردیبهشت 1403

متن آهنگ خداحافظی از محمد محرمی

ﺑﺨﻮن ﻏﺰل خداحافظیو ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻴﺎم ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻮ! 
ﺳﻴﺎه ﻧﻜﻦ ﻫﻰ ﺑﺎ اﺷﻜﺎت ﻣﻨﻮ‌…
ﺑﺎزی در ﻧﻴﺎر رو مغز من نرو…

ﺑﺨﻮن ﻏﺰل خداحافظیو ﻛﻮﺗﺎه ﻧﻤﻴﺎم ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﺮﻳﻮ!
ﺳﻴﺎه ﻧﻜﻦ ﻫﻰ ﺑﺎ اﺷﻜﺎت ﻣﻨﻮ‌…
ﺑﺎزی در ﻧﻴﺎر رو مغز من نرو…

نظرت چیه؟

ahangiato