دانلود نوحه ای لشکر صاحب زمان از صادق آهنگران

دانلود نوحه ای لشکر صاحب زمان از صادق آهنگران

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 27 فروردین 1403

 

متن نوحه ای لشکر صاحب زمان از صادق آهنگران

ای لشکر صاحب زمان آماده باش! بهر نبردی بی امان آماده باش 

رزمندگان جان به کف روز شجاعت آماده! ای لشکر روح خدا گاه شهامت آماده… 

ای نیروی اسلامیان تا بی نهایت آمده! از بهر دشمنان آماده باش… 

از شوق دیدار حسین دلها همه شیدا شده… 

از عاشقان کربلا؛ پوشیده این صحرا شده! 

در قلب این جنگ‌ آوران شوری ز نو برپا شده! چون کوه راسخ پرتوان آماده باش! 

بهر سرافرازی ببند بندِ شجاعت بر سرم؛ بهر ملاقات خدا بنما معطر پیکرم! 

بر بند کوله پشتیِ رزمنده‌ی هم‌ سنگرم 

بنما سلاحت امتحان! آماده باش! 

سرنیزه‌ها فانسخه‌ها بندید محکم بر کمر؛ بندید بند کفشها با سرعت شیرانِ نر؟!!! 

بهر وداع آخرین بوسید روی یکدیگر؛ گویید با هم‌ سنگران آماده باش آماده باش 

گیرید علم‌ داران همه مردانه بیرق‌ ها به کف؛ با نظم و ترتیب آورید رو سوی میدان نبرد 

از ممینه وز میسره حمله کنید از هر طرف! تازید چون شیر ژیان آماده باش! 

ثابت قدم در سنگر قرآن چو کوهی پا به جا… 

دندان فشرده روی هم سر را سپرده بر خدا! 

گیرید با دقت همه زیر نظر قوم دعوا؛ گفته امیر مومنان آماده باش آماده باش 

باشید با هم متحد یاران و انصار حسین؛ رو سوی ارض کربلا آرید زوار حسین! 

هستید جمله آرزومندان دیدار حسین؛ ای عارفان وی عاشقان آماده باش آماده باش 

ای سرور لب تشنگان تو شافع فردای ما؛ شوری فکنده عشق تو بر این دل شیدای ما 

باشد کنون فرزند تو فرمانده و مولای ما…

نظرت چیه؟

ahangiato