دانلود آهنگ دم گیلاسی از حمیدرضا بابایی

دانلود آهنگ دم گیلاسی از حمیدرضا بابایی

منتشرشده در 10 فروردین 1403

 

متن آهنگ دم گیلاسی از حمیدرضا بابایی

ورجت هرکه گپ بیا بویتا یک نمیتم دو 

ملمه خدایش نمیا تا چمیله کته تو

دل ها نام سینم نمر وله یسر ها لا تو

عکه براد بمری چوی ایمشو بکمی سو

زلف بورکم دم‌ گیلاسی تو کی وگر کس قیاسی

دو متر قدته کل راسکانی چمل درشتو اسکانی

هرچی ری حلال گردم نوی و نامی پیولی

هرچی ناشره کردم گرد رفیق تفر تیولی

و نام شهریله غریب چیم بیمه خلافکاری

ایسه گرفتار هاتم هانه شون عر ورگانی

و نام اتاق بیهوشی ارام درجه اوشی

تو جور خانوادمین خوینمه بانته مجوشی

قیری زمین دم درم شیوم دو رنیه بمیه رن

کولان باجمه خشخاش یا مای یا مگیررم

و دس دل تفریمه مه توشیار شریکم

و بان چمل سیت کور لیوه گریکم

زلف بورکم دم‌ گیلاسی تو کی وگر کس قیاسی

دو متر قدته کل راسکانی چمل درشتو اسکانی

نظرت چیه؟

ahangiato