• هنرمندان این قطعه
  • سامی یوسف و Aled Jones

موزیک ویدیو Song Of Our Maker - سامی یوسف و Aled Jones

218
منتشرشده در 24 آبان 1402

موزیک ویدیو انگلیسی “Song Of Our Maker” را با صدای سامی یوسف و Aled Jones تماشا کنید.

متن انگلیسی آهنگ Song Of Our Maker - سامی یوسف و Aled Jones

A humble slave am I of an almighty Lord.
No work is too hard for that One who’s adored.

But though I’m a beggar who cannot afford
To claim any strength, sure and strong is my Lord.

All Creatures of our God and King,
Lift up your voice and with us sing.

Oh Praise Him
Allelujah

He says, where He wills, when He wishes a thing,
just “Be”, and it is, by the might of a King.

The ruler whose edicts and wise rulings,
All blessings and grace by the might of a King.

I haven’t got the force,
No strength between my sides
Why feel such remorse
when the Maker provides?

I haven’t got the force,
No strength between my sides
Why feel such remorse
when the Maker provides?

Allelujah
Thou Burning Sun with golden beam,
Thou Silver Moon with softer gleam.

Ana ‘abdu Rabbī lahū qudratun
(A humble slave am I of an almighty Lord.)

Yahūnu bihā kullu ’amrin ‘asīr
(No work is too hard for that One who’s adored.)

Fa-’in kuntu ‘abdan ḍa‘īfa l-quwā
(But though I’m a beggar who cannot afford)

Fa-Rabbī ‘alā kulli shay’in qadīr
(To claim any strength, sure and strong is my Lord.)

Thou rising moon in praise rejoice,
Ye lights of evening find a voice,
Alleluja
Oh praise him

Alleluia
Oh praise him

Minnī ash ‘alayā wa ana ‘abadun mamlūk
(I’m but a humble slave, what should I worry about?)

Wa-l-’ashyā’ maqaḍīya mā fi t-taḥqīqi shukūk
(All affairs are ordained, of this there is no doubt)

Rabbī nāẓir fiyā wa ana naẓarī matrūk
(My Lord sees everything, while my sight leaves much out)

Fi l-’arḥām wa l-’aḥshā’ min nuṭfa ṣawwaranī
(In the womb, He formed me from a drop)

Ana mā lī fiyāsh, ash ‘alayā minnī
(I haven’t got the force, No strength between my sides)

Aqliq mir-rizqī lāsh, wa-l-Khāliq yarzuqnī
(Why feel such remorse when the Maker provides?)

Allāhumma ṣalli ‘ala l-Muṣṭafā, ḥabībnā Muḥammad ‘alayhi s-salām
(O Allah, send your blessings on The Chosen One
Our beloved Muhammad, Peace be upon him)

متن ترجمه فارسی آهنگ Song Of Our Maker - سامی یوسف و Aled Jones

بنده فروتن پروردگاری هستم توانا
هیچ کاری برای آن‌که دوست‌داشته می‌شود دشوار نیست
اما اگرچه من بنده‌ای ناتوان از قدرت هستم
پروردگار من بر هر چیزی توانا است

ای مخلوقات خدای ما و پادشاه ما
ای او را ستایش کنید
صدای خود را بلند کنید و با ما بخوانید:
آمین!

او می‌گوید، هر کجا که بخواهد، زمانی که چیزی را بخواهد
"فقط باش"، و این است، به قدرت یک پادشاه
حاکمی که احکام و فرمان‌های خردمندانه‌اش
همهٔ برکت‌ها و لطف‌ها را به قدرت یک پادشاه می‌آورد

ای مخلوقات خدای ما و پادشاه ما
ای او را ستایش کنید
صدای خود را بلند کنید و با ما بخوانید:
آمین!

من فقط یک بندهٔ فروتن هستم، چه چیزی باید نگران باشم؟
همهٔ امور مقدر شده‌اند، در این شک وجود ندارد
پروردگار من همه چیز را می‌بیند، در حالی که دید من چیزهای زیادی را از دست می‌دهد
در رحم، او مرا از یک قطره شکل داد
من نیرویی ندارم، هیچ نیرویی بین دو پهلوی من نیست
چرا باید وقتی خالق تأمین می‌کند، احساس پشیمانی کنم؟

ای مخلوقات خدای ما و پادشاه ما
ای او را ستایش کنید
صدای خود را بلند کنید و با ما بخوانید:
آمین!

ای خدا، بر برگزیده خود برکت نازل کن
محمد محبوب ما، درود بر او باد

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato