• هنرمندان این قطعه
  • Ed Sheeran

کلیپ آهنگ Ed Sheeran - Photograph

603
Ed Sheeran

Ed Sheeran

5 فالور

منتشرشده در 18 آبان 1402

متن آهنگ Ed Sheeran - Photograph

Loving can hurt
دوست داشتن می تونه صدمه بزنه

Loving can hurt sometimes
بعضي وقتا عشق می تونه صدمه بزنه

But it′s the only thing
اما این تنها چیزیه که من میدونم

That I know
که من میدونم

And when it gets hard
و سخت میشه وقتی که

You know it can get hard sometimes
می دونی که بعضی وقتا می تونه سخت بشه

It is the only thing that makes us feel alive
این تنها چیزیه که به ما حس زنده بودن میده

[Pre-Chorus]

We keep this love in a photograph
ما این عشقو توی عکس نگه می داریم

We make these memories for ourselves
ما این خاطراتو برای خودمون می سازیم

Where our eyes are never closing
جایی که هرگزچشامون بسته نمیشن

Hearts are never broken
هرگز قلبامون شکسته نمیشن

And time’s forever frozen still
زمان برای همیشه متوفقه

[Chorus]

So you can keep me
پس می تونی منو نگه داری

Inside the pocket of your ripped jeans
در جیب شلوار جین پاره ات

Holding′ me closer ’til our eyes meet
و منو نزدیک خودت نگه داری تا وقتی که زمان دیدارمون برسه

You won’t ever be alone
هیچ وقت تنها نخواهی بود

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

Loving can heal
عشق می تونه شفا بده

Loving can mend your soul
عشق می تونه روحتو التیام بده

And is the only thing
و این تنها چیزیه

That I know, know
که من میدونم، میدونم

I swear it will get easier
قسم می خورم که آسون تر میشه

Remember that with every piece of ya
اينو با تمام وجودت به یاد داشته باش!

And it′s the only thing we take with us when we die
و این تنها چیزیه که وقتی ما میمیریم باهامون میمونه

We keep this love in a photograph
ما این عشقو توی عکس نگه می داریم

We make these memories for ourselves
ما این خاطراتو برای خودمون می سازیم

Where our eyes are never closing
جایی که هرگزچشامون بسته نمیشن

Hearts were never broken
دل ها هرگز شکسته نمیشن

And time′s forever frozen, still
و زمان برای همیشه می ایسته، پس هنوزم

So you can keep me
پس می تونی منو نگه داری

Inside the pocket of your ripped jeans
در جیب شلوار جین پاره ات

Holding’ me closer ′til our eyes meet
و منو نزدیک خودت نگه داری تا وقتی که زمان دیدارمون برسه

You won’t ever be alone
هیچ وقت تنها نخواهی بود

And if you hurt me
و اگه بهم آسیب برسونی

Well that′s okay baby only words bleed
خب اشکالی نداره عزیزم فقط کلمات خون میدن

Inside these pages you just hold me
میون این صفحات تو فقط منو نگه دار

And I won’t ever let you go
و من هیچ وقت نمیذارم بری

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

[Bridge]

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

[Chorus]

Oh, you can fit me
آه، تو میتونی منو جا بدی

Inside the necklace you got when you were 16
توی گردنبندی که شونزده ساله بودی گرفتی

Next to your heartbeat where I should be
کنار قلبت جایی که باید باشم

Keep it deep within your soul
اونو در اعماق درون روحت نگه دار

And if you hurt me
و اگه بهم آسیب برسونی

Well that′s okay baby only words bleed
خب اشکالی نداره عزیزم فقط کلمات خون میدن

Inside these pages you just hold me
میون این صفحات تو فقط منو نگه دار

And I won’t ever let you go
و من هیچ وقت نمیذارم بری

[Outro]

When I’m away
وقتی که من دورم

I will remember how you kissed me
به یاد میارم چطور منو حس کردی

Under the lamppost back on 6th street
زیر چراغ خیابون ششم

Hearing you whisper through the phone
می شنوم که پشت تلفن زمزمه میکنی

Wait for me to come home
منتظرم بمون تا بیام خونه

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato