• هنرمندان این قطعه
  • Taylor Swift
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ

موزیک ویدیو Innocent - تیلور سویفت - ترجمه فارسی

374
منتشرشده در 30 مهر 1402

موزیک ویدیو زیبای Innocent را از تیلور سویفت همراه متن انگلیسی ترانه تماشا کنید. ترجمه فارسی آهنگ همراه متن انگلیسی در ادامه آورده شده است.

متن آهنگ Innocent - تیلور سویفت

I guess you really did it this time
به نظر می‌آید که واقعاً این بار تو موفق شدی

Left yourself in your warpath
خودت را در راه جنگی خودت گم کردی

Lost your balance on a tightrope
تعادلت را روی سیم بلندی از دست دادی

Lost your mind tryin' to get it back
عقلت را از دست دادی تا بخواهی آن را بازیابی کنی

Wasn't it easier in your lunchbox days?
آیا در روزهای دوران کودکی‌ات آسان‌تر نبود؟

Always a bigger bed to crawl into
همیشه تخت بزرگ‌تری برای وارد شدن وجود داشت

Wasn't it beautiful when you believed in everything
آیا زمانی زیبا نبود که به همه چیز اعتقاد داشتی

And everybody believed in you?
و همه به تو اعتقاد داشتند؟

It's alright, just wait and see
درست است، صبر کن و ببین

Your string of lights is still bright to me
برای من هنوز رشته نوری تو روشن است

Oh, who you are is not where you've been
آه، هویت تو نه مکانی است که بودی

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

Did some things you can't speak of
بعضی از کارهایی کردی که نمی‌توانی از آن صحبت کنی

But at night you live it all again
اما شب‌ها همه چیز را دوباره زنده می‌کنی

You wouldn't be shattered on the floor now
اگر تنها آن را در آن زمان می‌دیدی، الان نمی‌افتادی به خاک

If only you had seen what you know now then
اگر تنها آن را در آن زمان می‌دیدی که الان می‌دانی

Wasn't it easier in your firefly-catchin' days?
آیا در روزهای گرفتن کرم‌های آتشی آسان‌تر نبود؟

And everything out of reach
و همه چیز خارج از دسترسی

Someone bigger brought down to you
کسی بزرگتر آن را برایت آورد

Wasn't it beautiful runnin' wild 'til you fell asleep
آیا زمانی زیبا نبود که تا زمانی که خواب می‌بردی دست به دست می‌دادی

Before the monsters caught up to you?
قبل از اینکه هیولاها به تو برسند؟

It's alright, just wait and see
درست است، صبر کن و ببین

Your string of lights is still bright to me
برای من هنوز رشته نوری تو روشن است

Oh, who you are is not where you've been
آه، هویت تو نه مکانی است که بودی

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

It's okay, life is a tough crowd
درست است، زندگی مردمی سخت است

32 and still growin' up now
۳۲ ساله و هنوز در حال رشد هستی

Who you are is not what you did
هویت تو نه آنچه انجام دادی است

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

Time turns flames to embers
زمان آتش‌ها را به جمرها تبدیل می‌کند

You'll have new Septembers
تو سپتامبرهای جدید خواهی داشت

Everyone of us has messed up too, ooh, ooh
همه‌ی ما هم خطا کرده‌ایم، اوه، اوه

Minds change like the weather
ذهن‌ها مثل هوا تغییر می‌کنند

I hope you remember
امیدوارم به یاد داشته باشی

Today is never too late to be brand new
امروز هیچ وقت برای تازه شدن دیر نیست

Oh, oh, oh, oh, oh, oh
آه، آه، آه، آه، آه

It's alright, just wait and see
درست است، صبر کن و ببین

Your string of lights is still bright to me
برای من هنوز رشته نوری تو روشن است

Oh, who you are is not where you've been
آه، هویت تو نه مکانی است که بودی

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

It's okay, life is a tough crowd
درست است، زندگی مردمی سخت است

32 and still growin' up now
۳۲ ساله و هنوز در حال رشد هستی

Who you are is not what you did
هویت تو نه آنچه انجام دادی است

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

You're still an innocent
تو هنوز بی‌گناه هستی

Lost your balance on a tightrope, oh
تعادلت را روی سیم بلندی از دست دادی، آه

توجه: این یک ترجمه ماشینی است و ممکن است دارای خطا باشد.

نظرت چیه؟

از همین کانال

از همین دسته بندی

موزیک ویدیوهای اخیر

ahangiato