آهنگ جدید حاضر غایب از ماهان عبدالله پور

آهنگ جدید حاضر غایب از ماهان عبدالله پور

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 19 خرداد 1403
هر چه می‌رود سخن دوست خوشتر است

پیغام آشنا نفس روح‌پرور است

هرگز وجود حاضر غایب شنیده‌ای؟

من در میان جمع و دلم جای دیگر است

نظرت چیه؟

ahangiato