دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده پیام عباسی

دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده پیام عباسی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 05 اردیبهشت 1403
بعد مه با کی سرت گرم شده…
بشم بگو توم دلت برام تنگ شده!
رفتی با کی جور شدی…
کی الان چفتده مثه مه پشتده…
سو استفاده کردی از ای دل سادم
فقط مه زخمی شدم تو ای همه آدم!

دانلود آهنگ بعد من با کی سرت گرم شده پیام عباسی

بعد مه با کی سرت گرم شده…
بشم بگو توم دلت برام تنگ شده!
رفتی با کی جور شدی…
کی الان چفتده مثه مه پشتده…
سو استفاده کردی از ای دل سادم
فقط مه زخمی شدم تو ای همه آدم

نظرت چیه؟

ahangiato