دانلود آهنگ حسودی کنم اسکول به چیت فکر نمیکردم قلدر بشی

دانلود آهنگ حسودی کنم اسکول به چیت فکر نمیکردم قلدر بشی

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 25 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ حسودی کنم اسکول به چیت فکر نمیکردم قلدر بشی

اولای جاده ام اخرای باطلم بدون اگه بمیرم امشب تو بودی قاتلم! 
حتی نگرفتم فاصله ام ازت گفتم حاضرم نرم…
ولی منو هی خورد میکنی برات عینه یه پازلم فقط
حتی نگرفتم فاصله ام ازت گفتم حاضرم نرم…
ولی منو هی خورد میکنی برات عینه یه پازلم فقط!
کاری کردی که بگم حالمو زدی بهم کون لقم اگه ایندفعه بگم تنگ شده دلم…
کاری کردی که بگم حالمو زدی بهم کون لقم اگه ایندفعه بگم تنگ شده دلم
انرژی دیگه نیست تو حالت عکسمون دیگه نیست رو والت!
همه حسامون سرد و تکراری دیگه * نداریم رو میز توالت نه…
کارت شده فقط مسخره کنی دنبال اراجیف و مساله کنی…

همین الانم معلومه نیستی اینجا بگو کی میشه من سره صبحی هی!
کاری کردی که بگم حالمو زدی بهم کون لقم اگه ایندفعه بگم تنگ شده دلم
کاری کردی که بگم حالمو زدی بهم کون لقم اگه ایندفعه بگم تنگ شده دلم…
فهمیدم شدم عادت برات بودش حالم خراب بودم درگیر دلشوره و بیبی برد خوابم شبا
نداره عیب دارم برات اره دارم برات یکی فقط بیاد به من بگه چطوری میشه انقده ادم خراب!
حسودی کنم اوسکل به چیت فکر نمیکردم قلدر بشی…
بیچاره اون مامان بابات که فکر میکردن میخوای دکتر بشی!
نفست میزنه تند تند بشین انقد حرف نزن میندازه کنتور بشین…
میگی میخوام برم یه جای دور تنها کی میشه خب گم بشی!
کاری کردی که بگم حالمو زدی بهم کون لقم اگه ایندفعه بگم تنگ شده دلم…

نظرت چیه؟

ahangiato