دانلود آهنگ حتی نمیدانم که از غم خاطرات تو چه میخواهد شهریار پیروزفر

دانلود آهنگ حتی نمیدانم که از غم خاطرات تو چه میخواهد شهریار پیروزفر

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 23 اردیبهشت 1403
حتی نمیدانم که از غم خاطرات تو چه میخواهد
میدانم اما جز خودت چیزی نمیخواهم نمیخواهم
با اینکه من برعکس تو در عکسها دیگر نمیخندم
وقت سقوط از چشم هایت چشم هایم را نمیبندم

نظرت چیه؟

ahangiato