دانلود آهنگ بابی بابا کرم

دانلود آهنگ بابی بابا کرم

تک آهنگ

تک آهنگ

7 فالور

منتشرشده در 07 خرداد 1403

 

متن آهنگ بابا کرم از بابی

جون بیا باباکرم 

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

اخه  تو سری چقده جیگری

بهتر از خودت نفر بغلیت

چیدیم بیس چاری برنامه ددری

اکیپ جوره کنیم شبو سپری

جیم بی بکوب  امشبرو
بده چپ راست کمرو

حلقه دورش چند نفرو

جون بلرزون بدنو

آمو الیک بی به


چی قاطی بود تو پیکه

 

دس جیغ سوت اوکیه

 

حاجی تهرون نی که دبی یه

 

بگو میزنی لاسی توباکیا

 

اکیپ جمعو جور جمعه  لاتیا

 

دوتا الکی زدی داش قاطیا

 

امشب رو تو کاتیا

 

جون بیا باباکرم

 

ریز بیا اها کمر

 

توم حاجی کاروبلد

 

مس پس بیان همه  وسط

 

جون بیا باباکرمی

 

تو که کارو بلدی

 

بچین واسه اخرشبی

 

نگی بهم  اره الکی

 

تو که رقص بی نقصت

 

رقص میلست استریپ دنسه

 

ولی بابا کرمیتو دیدم میگم

 

میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت

 

دوتا پی ارس یکی خال پاشه

 

نمیزارم واسم کارما شه

 

بره فوری یکی جاش باشه

 

اصلا نخ نمیده که آشنا شه

 

نی  هیکلی به این ظرافتی

 

دخی نقد میده مث فراستی

 

میگه بدلم بدل کرامتی

 

میکاپ بشه میشه بلاحدید

 

جون بیا باباکرم

 

ریز بیا اها کمر

 

توم حاجی کاروبلد

 

مس پس بیان همه  وسط

 

جون بیا باباکرمی

 

تو که کارو بلدی

 

بچین واسه اخرشبی

 

نگی بهم  اره الکی

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

اخه  تو سری چقده جیگری

بهتر از خودت نفر بغلیت

چیدیم بیس چاری برنامه ددری

اکیپ جوره کنیم شبو سپری

جیم بی بکوب  امشبرو

بده چپ راست کمرو

حلقه دورش چند نفرو

جون بلرزون بدنو

آمو الیک بی به

چی قاطی بود تو پیکه

دس جیغ سوت اوکیه

حاجی تهرون نی که دبی یه

بگو میزنی لاسی توباکیا

اکیپ جمعو جور جمعه  لاتیا

دوتا الکی زدی داش قاطیا

امشب رو تو کاتیا

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

تو که رقص بی نقصت

رقص میلست استریپ دنسه

ولی بابا کرمیتو دیدم میگم

میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت

دوتا پی ارس یکی خال پاشه

نمیزارم واسم کارما شه

بره فوری یکی جاش باشه

اصلا نخ نمیده که آشنا شه

نی  هیکلی به این ظرافتی

دخی نقد میده مث فراستی

میگه بدلم بدل کرامتی

میکاپ بشه میشه بلاحدید

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

اخه  تو سری چقده جیگری

بهتر از خودت نفر بغلیت

چیدیم بیس چاری برنامه ددری

اکیپ جوره کنیم شبو سپری

جیم بی بکوب  امشبرو

بده چپ راست کمرو

حلقه دورش چند نفرو

جون بلرزون بدنو

آمو الیک بی به

چی قاطی بود تو پیکه

دس جیغ سوت اوکیه

حاجی تهرون نی که دبی یه

بگو میزنی لاسی توباکیا

اکیپ جمعو جور جمعه  لاتیا

دوتا الکی زدی داش قاطیا

امشب رو تو کاتیا

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

تو که رقص بی نقصت

رقص میلست استریپ دنسه

ولی بابا کرمیتو دیدم میگم

میخوای گریه کنی گریه کن بی تربیت

دوتا پی ارس یکی خال پاشه

نمیزارم واسم کارما شه

بره فوری یکی جاش باشه

اصلا نخ نمیده که آشنا شه

نی  هیکلی به این ظرافتی

دخی نقد میده مث فراستی

میگه بدلم بدل کرامتی

میکاپ بشه میشه بلاحدید

جون بیا باباکرم

ریز بیا اها کمر

توم حاجی کاروبلد

مس پس بیان همه  وسط

جون بیا باباکرمی

تو که کارو بلدی

بچین واسه اخرشبی

نگی بهم  اره الکی

نظرت چیه؟

ahangiato