دانلود آهنگ جهنم از مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ جهنم از مسعود جلیلیان

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ جهنم از مسعود جلیلیان

و گرد پای خدا تیدن و نو قلبم و پا نایدن 

دلم جهنمه چومس و کوره 

تا دیدش عاشقش بیدم تا دیدش عشق مه راسه 

دلم گردی ده دست راحت چنی آسان دلم بردی 

مه و دور و ور عشقت تو هاتی عاشقم کردی 

تو هاتی بعد یه مدت و عشقم پشت پا دایدن 

آخه نامرد بی وجدان ارا هاتی نو ناو سایدن

 

نظرت چیه؟

ahangiato