دانلود آهنگ خیانت از مسعود جلیلیان

دانلود آهنگ خیانت از مسعود جلیلیان

منتشرشده در 17 اسفند 1402

 

متن آهنگ خیانت از مسعود جلیلیان

ها یاددو ئیواره وه گرده یه اشاره پا نایده ناو دله مه 

بیچاره بیم بیچاره 

یادت تیی که وتی جز تو امیدی نیرم 

بچو خدای خیانت 

بچو نکه دی سیلم 

خنجر بیه وه قلبم زوتر بکه خلاصم 

دست ارای مه رو بی 

دی خیلی خوب تو ناسم 

بیلا وه داخ دوریت بمرم تو نیونمه چاو 

تونیش وه گرده یارت بنیشه خوش دی نورو 

وتی دوسم دیریدن 

وتی دلم بیچارس 

الان زانم قصیله ت گشتی درو بی و بس 

زانم وه باغ عشقت تو گلی و مه خارم 

زانم اگه بچیدن بوده خزان وهارم

 

نظرت چیه؟

ahangiato