دانلود آهنگ مصطفی بختیاری به نام دوری

دانلود آهنگ مصطفی بختیاری به نام دوری

منتشرشده در 07 خرداد 1403
باو بین و دیورید وگرد خوم چه کردمه

دل خوشه گیان دیرم نه و خدا مه مردم

گیریایه هم گیریایه هم حالم و تو حالم و خوم

و روژی که ولام چیده وگرد کس قصه نکم

رفیقیله وگرده کادی و کارو بن

ارا جشن تولدی جنازگم کادو بکن

شاید و دل یارگم او موقع دی اثر بکی

شاید گیانم ارام بیم اوسا اشکم با ور بکی

نظرت چیه؟

ahangiato