دانلود آهنگ سجاد فرهنگ به نام چش سیاه

دانلود آهنگ سجاد فرهنگ به نام چش سیاه

منتشرشده در 28 اردیبهشت 1403

 

متن آهنگ سجاد فرهنگ به نام چش سیاه

یعنی تو نمیدانی برای رفتن زوده 

یعنی دیه دیدنت چشات آرزو شد

به جای بو عطرگت اتاق پره دود بود

آی چقد بهم میاین اسپند براش دود کن

خودکشی کردم قلب صاب مردم

سلول های مغزم همشان قفلن

نمخام یادش کنم اسمش برام قفله

آی چش سیاه چش بد دور باشه

اشک چشام بدرقه ی رات باشه

خدا کنه اونم هواخوات باشه

نظرت چیه؟

ahangiato